23:40 +07 Thứ tư, 28/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Các lớp » Trung cấp chuyên nghiệp » Trung cấp hành chính

Điểm lớp Trung cấp Hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp Hành chính khóa 8

Môn: Quản lý nhà nước về KT - VHXH ...

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Môn: Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ

Điểm lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Điểm lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

1. Quản lý Hành chính - Tư pháp. 2. Quản lý điều hành Công sở.

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Môn: Quản lý nhà nước về Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, ....

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Môn: 1. Luật Hành chính Việt Nam; 2. Tiếng Việt thực hành; 3. Lý luận nhà nước và pháp luật.

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Môn: 1. Văn bản quản lý Hành chính nhà nước; 2. Tổ chức bộ máy Hành chính nhà nước; 3. Quản lý học đại cương.

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Môn: Thẩm quyền Hành chính nhà nước

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Môn: Anh văn (từ 11/5/2015 đến 25/5/2015)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Môn: Quản lý hành chính Tư pháp và môn Quản lý công sở (từ 05/5/2015 đến 14/5/2015)


Các tin khác