22:51 +07 Chủ nhật, 03/07/2022

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu » Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Giới thiệu sách “Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ” (sách tham khảo)

Giới thiệu sách “Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ” (sách tham khảo)

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, Ấn Độ được xem là một trong những nền văn minh của thế giới, sánh ngang với Trung Quốc, Hy Lạp và La Mã. Đây là cái nôi sản sinh ra những tư tưởng và nền văn hóa đặc sắc, có ảnh hưởng to lớn đến khu vực và thế giới. Những tư tưởng triết học và tôn giáo cổ Ấn Độ, cho đến nay, vẫn mang trong nó những giá trị tri thức, đạo đức sâu sắc và được các thế hệ lưu giữ, truyền dạy.


Các tin khác