18:35 +07 Chủ nhật, 07/03/2021

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Các lớp » Trung cấp chuyên nghiệp » Trung cấp hành chính

Điểm lớp Trung cấp Hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp Hành chính khóa 8

Môn: Quản lý nhà nước về KT - VHXH ...

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Môn: Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ

Điểm lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

Điểm lớp Trung cấp Hành chính Khóa 8

1. Quản lý Hành chính - Tư pháp. 2. Quản lý điều hành Công sở.

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Môn: Quản lý nhà nước về Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, ....

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Môn: 1. Luật Hành chính Việt Nam; 2. Tiếng Việt thực hành; 3. Lý luận nhà nước và pháp luật.

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Môn: 1. Văn bản quản lý Hành chính nhà nước; 2. Tổ chức bộ máy Hành chính nhà nước; 3. Quản lý học đại cương.

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Điểm lớp Trung cấp hành chính khóa 8

Môn: Thẩm quyền Hành chính nhà nước

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính Khóa 9 (Trần Đề)

Môn: Anh văn (từ 11/5/2015 đến 25/5/2015)

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Lịch học lớp Trung cấp Hành chính tập trung Khóa 8

Môn: Quản lý hành chính Tư pháp và môn Quản lý công sở (từ 05/5/2015 đến 14/5/2015)


Các tin khác