10:19 +07 Thứ năm, 28/01/2021

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - sự kiện

Phát huy vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

Thứ năm - 19/12/2019 09:47

   Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy phụ nữ giữ một vai trò trọng yếu trong lịch sử dân tộc. Họ là những người chiến sĩ chống giặc ngoại xâm, là nhân tố quyết định của dự nghiệp đấu tranh dân tộc. Mở đầu cho các cuộc đấu tranh phong kiến có Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu, Bà Bùi Thị Xuân…. Qua đến thời kỳ chống pháp, chống Mỹ có Bà Nguyễn Thị Định, Chị út Tịch, chị Sứ, Võ Thị Sáu… Có thể nói trong lịch sử đấu tranh lịch sử của dân tộc không có cuộc đấu tranh nào mà không có sự tham gia của phụ nữ. Vì thế, khi nói đến vai trò của phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà con gái tham gia”[1]. Ngày nay, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, phụ nữ lại tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Với hơn 50% dân số và với 48,5%[2] lực lượng lao động xã hội phụ nữ Việt Nam đã góp phần rất to lớn vào sự phát triển toàn diện xã hội Việt Nam. Nếu như trong giai đoạn đấu tranh dân tộc phụ nữ là người chiến sĩ, ngày nay trong đời sống xã hội họ là những người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người.

   Trong những năm qua, tuy tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống, việc làm của nhân dân trong đó có phụ nữ. Nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến niềm tin của phụ nữ đối với sự nghiệp của cách mạng, các tầng lớp phụ nữ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

   Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế hệ trước, thế hệ phụ nữ ngày nay luôn hăng hái, sôi nổi hưởng ứng thi đua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và góp một phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được một số thành tích như sau:

   Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ với đất nước. Phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng.

   Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, các tầng lớp phụ nữ hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

   Trong các ngành công nghiệp thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, góp phần đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

   Ngành giáo dục thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần đưa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Các nữ trí thức, nhà khoa học say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề tài là cơ sở hoạch định chính sách. Số chị em có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, được phong hàm giáo sư, phó giáo sư tăng hơn nhiệm kỳ trước và ngày càng được trẻ hoá. Nữ cán bộ ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày càng cao, tận tuỵ với bệnh nhân, đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, vừa tích cực phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ngày càng có thêm nhiều nữ văn nghệ sỹ với các tác phẩm sáng tạo, khơi dậy và phát huy các giá trị nhân văn trong cộng đồng. Các nữ vận động viên không ngừng rèn luyện, chinh phục đỉnh cao, góp phần làm rạng danh Tổ quốc.

   Trong lực lượng vũ trang luôn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao thế và lực nước ta trên trường quốc tế.

   Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đại bộ phận nữ thanh niên xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, làm gương cho con cháu, tích cực thực hiện phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chị em phụ nữ các dân tộc luôn đoàn kết, phát triển sản xuất, phát huy bản sắc văn hóa và chung tay giữ gìn biên cương thân yêu của Tổ quốc. Phụ nữ các tôn giáo tham gia hoạt động thiện nguyện, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nhóm phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ sống ở khu vực đặc biệt khó khăn đã khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

   Đạt được những thành tích trên đó là nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng và nhà nước luôn quan tâm đề ra những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, trong đó có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là về thực hiện bình đẳng giới. Bên cạnh đó, vai trò nòng cốt của các cấp Hội luôn phát huy tốt vai trò của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội Phụ nữ các cấp nhất là ở cơ sở thực hiện quyền làm chủ của mình, đấu tranh bảo vệ những quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình, tuyên truyền nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới và bản thân phụ nữ đã khắc phục được khó khăn, mặc cảm tự ti, thụ động và đã tự mình nỗ lực phấn đấu, vươn lên để đáp ứng các yêu cầu của xã hội và nhiệm vụ của cách mạng. 

   Trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay, có nhiều cơ hội đan xen với thách thức. Phụ nữ phải vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ - Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng bản thân mỗi người phụ nữ Việt Nam cần phải tự phấn đấu, tự rèn luyện bản thân để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để làm được điều đó, phụ nữ cần phải luôn trau dồi tốt phẩm chất đạo đức nhất là những đức tính về: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang đó là những phẩm chất đạo đức, có thể giúp phụ nữ có thể phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế của mình trong gia đình, cộng đồng và xã hội, xây dựng gia đình no ấm để trở thành người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống vừa thay đổi định kiến của xã hội đối với mình và còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

   Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay phụ nữ cần khắc phục những hạn chế yếu kém của mình và cần thực hiện tốt năm giải pháp sau:

   Một là, nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.  

   Lồng ghép vấn đề giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch chung. Coi trọng các chính sách xã hội, các chính sách về giới để giảm nhẹ lao động nặng nhọc cho phụ nữ. Tạo điều kiện nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ… để chị em phát huy vai trò của mình, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý các cấp. 

   Hai là, bản thân phụ nữ cần tự mình nỗ lực phấn đấu, vươn lên nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã hội và nhiệm vụ của cách mạng.

   Phụ nữ Việt Nam còn cần vượt qua thách thức “trọng nam khinh nữ” từ ngàn xưa để lại, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, cam chịu và thụ động. Phụ nữ cũng cần khắc phục tư tưởng ỷ lại và trông chờ vào Đảng, Nhà nước và xã hội đem lại quyền lợi cho chính mình, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thông qua các tổ chức Hội phụ nữ các cấp, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để hoàn thành nhiệm vụ.

   Ba là, phát huy vai trò của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội Phụ nữ các cấp nhất là ở cơ sở thực hiện quyền làm chủ của mình, đấu tranh bảo vệ những quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình.

   Hội Phụ nữ các cấp phải trở thành trường học rộng lớn trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, tổ chức phụ nữ để giúp họ thực hiện sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thu hút phụ nữ tham gia hoạt động và tổ chức Hội bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tổ chức hoạt động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng của các đối tượng phụ nữ. Không chỉ quản lý, tổ chức hoạt động theo địa bàn hành chính mà tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức để đưa hoạt động đến với các đối tượng phụ nữ một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phụ nữ khẳng định mình, thể hiện vai trò, khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội, của cộng đồng và các chị em phụ nữ khác.

   Thứ tư, là để làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các cấp Hội sẽ chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội (tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ hội nhập kinh tế, thực hiện an sinh xã hội); lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại.

   Thứ năm, Hội Phụ nữ các cấp cần chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho công tác phụ vận được thực hiện tốt.

   Công tác Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, xây dựng mạng lưới cán bộ nữ từ Trung ương đến địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng Đề án đào tạo dành riêng cho cán bộ nữ. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp cần nghiên cứu, đề xuất về phương hướng, biện pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến phụ nữ; các vấn đề về công tác cán bộ nữ, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho Đảng; tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ ở các cấp.

   Với những thành tích đã đạt được phụ nữ ngày nay không hề bằng lòng với hiện tại mà luôn tích cực hơn nữa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của phụ nữ xưa, phụ nữ ngày nay tiếp tục hăng hái thi đua lập thành tích góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nước Việt Nam theo hướng “Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh” như trong thư Bác Hồ đã gửi cho phụ nữ “Non sông gấm vóc nước Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”./.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.118; tr.313; tr.7.
[2] Tổng cục Thống kê 2019.

Tác giả bài viết: Tô Lan Chi - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 326

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36036

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2865007