06:18 +07 Thứ ba, 13/11/2018

1   Đăng nhập thành viên

Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Tuổi trẻ Trường Chính trị “ Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới”

Tuổi trẻ Trường Chính trị “ Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới”

Triển khai thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” năm 2014 do đoàn khối các cơ quan phát động. Chi đoàn Trường Chính trị tích cực tham gia và đăng ký thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh “ Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới” đã mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào đoàn.